Bevidsthedens selvtilstrækkelighed – Bloom – festival om natur & videnskab

Søndermarken 25. - 26. maj 2019

Emeritus:

Bevidsthedens selvtilstrækkelighed

Judy Gammelgaard

26. maj, 15.45-16.15

Under the Oak

Psykoanalytiker og dr.phil. Judy Gammelgaard indvier os i hverdagslivets mange normale mærkværdigheder med erindringsfænomenet som ledetråd, når vi genbesøger Freuds psykoanalyse under Søndermarkens krogede stammer. Med Freud retter Judy Gammelgaard et kritisk blik på bevidsthedens selvtilstrækkelighed og peger på dens karakter af løgn og illusion. Freud opdagede ikke det ubevidste, men han gjorde det til selve grundlaget for sin videnskab. Det ubevidste eksisterer ikke som noget, der kan lokaliseres, men som noget, der vedvarende insisterer på at synliggøre sig.

 

Judy Gammelgaard er dr.phil., lektor emeritus i psykologi ved Københavns Universitet, psykoanalytiker og aktuel med bogen ’Efter Freud’.