Søndermarken 26. — 27. maj 2018

Symposium:

Bringing Back the Mammoth

Tom Gilbert, Mikkel Sinding,

Jens-Christian Svenning

& Britt Wray

27. maj, 15.15-16.00

Spring

Kan vi vække den uldne mammut til live igen med fossilt DNA? Forskningen i de-extinction buldrer derudaf med undersøgelser af muligheden for gennem den nyeste dna-teknologi og genetik at vække uddøde dyr til live igen. Bloom lader det genetiske perspektiv konfrontere megafaunaens dybe historie og det antropocæne natursystem. Få tre vinkler på genskabelses-beretningen.

 

Jens-Christian Svenning er professor i biologi og medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Forsker i bl.a. rewilding, betydning af klimaændringer og brug af Big Data i økologisk forskning.

 

Tom Gilbert, professor i palaeogenomics, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Fik sit gennembrud sammen med Eske Willerslev, da de i 2010 kortlagde arvemassen hos et uddødt menneske fra Nordgrønland for 4.500 år siden.

 

Mikkel Sinding er nyuddannet ph.d. ved Københavns Universitet. Forsker ved Grønlands Naturinstitut og specialist i fossilt DNA og populationsgenetik på fulde genomer.

 

Britt Wray beskriver sig selv som “science storyteller”. Hun er vært på BBCs podcast ‘Tomorrow’s World’, ph.d.-studerende
ved Center for Syntesebiologi ved Københavns Universitet og forfatter til ‘Rise of the Necrofauna’.

 

Symposiet foregår på engelsk.