Det sjældne – Bloom – festival om natur & videnskab

Søndermarken 16.—17. maj 2020

Symposium:

Det sjældne

Det Unge Akademi

16. maj, -

Spring

Hvad kan vi lære af at betragte og studere det sjældne? Bør vi kun interessere os for mere udbredte ting? Fem forskere fra Det Unge Akademi byder velkommen til en snak om alle de sjældenheder, der forskes i netop nu.

 

I naturen fanger sjældne arter vores opmærksomhed. Men faktisk er de fleste arter sjældne og klumper sig sammen i bestemte områder, mens kun få arter findes næsten overalt på kloden. Hvorfor ser vi disse mønstre, og hvilke arter skal bevares? Naia Morueta-Holme er makroøkolog og giver et bud på de sjældne arters betydning for naturens love.

 

Almindeligvis overføres sprog fra generation til generation, men somme tider går der knas i overførslen. I sjældne tilfælde opstår der helt nye sprog i processen – såkaldte kreolsprog. Carsten Levisen fortæller med udgangspunkt i det unge stillehavssprog Bislama om de sprog, der opstår i ruinerne af andre sprog.

 

Enhver regel har en undtagelse, og katastrofer fører ofte til undtagelser fra almindelig lov og ret. Bør de det? Og hvad sker der, hvis krisen ikke længere er sjælden, men bliver almindelig? Professor i jura og ekspert i katastroferet Kristian Cedervall Lauta fortæller om retlige undtagelser i forbindelse med katastrofer.

 

Naia Morueta-Holme er biolog specialiseret i makroøkologi og adjunkt på Center for Makroøkologi på Københavns Universitet. 

 

Carsten Levisen er lingvist og sproglig antropolog på Roskilde Universitet.

 

Kristian Cedervall Lauta er professor i jura ved Center for Disaster Research og prodekan for uddannelse på Juridisk fakultet ved Københavns Universitet.

 

Det Unge Akademi er et videnskabeligt forum under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab for unge, talentfulde forskere. Som ordstyrere deltager lektor i tværkulturelle og regionale studier Andreas Bandak og biofysiker Liselotte Jauffred, der ligesom de øvrige er medlemmer af Det Unge Akademi.