Det umålelige – Bloom – festival om natur & videnskab

Søndermarken 25. - 26. maj 2019

Det Unge Akademi præsenterer:

Det umålelige

Birgitte Kornum,

Niels Martin Møller

& Casper Andersen

26. maj, 13.15-14.00

Spring

I en verden, der higer efter at måle alting, giver Bloom en pause fra det målbare, når fem forskere fra Det Unge Akademi udforsker det umålelige. Kan man måle hjernens funktioner? Og hvad betyder det for vores søvn? Selv inden for matematikken er der umålelige problemer, for eksempel inden for bestemmelsen af arealer. Og samtidig er det vanskeligt at måle, hvordan idéer og forestillinger former verden. Søvnforskeren, matematikeren og idéhistorikeren taler om ting, tendenser og teorier, vi hverken kan måle eller veje.

 

Birgitte Kornum er lektor i molekylær søvnbiologi på SUND ved Københavns Universitet og forsker blandt andet i de molekylære mekanismer, der regulerer søvn og interaktionen mellem søvn og immunforsvaret.

 

Niels Martin Møller er adjunkt i matematik på SCIENCE ved Københavns Universitet og forsker i den matematiske fysik og differentialgeometrisk analyse af rumlige former.

Oplev også Niels Martin Møller i ‘The Greatest Theories Ever in the History of the Universe’.

 

Casper Andersen er lektor i idéhistorie ved Aarhus Universitet og forsker i videnskabernes globale historie med særligt fokus på Afrika, UNESCO og FN-systemet.

 

Som ordstyrere deltager fysikprofessor Kristine Niss og lektor i teologi Anne Katrine de Hemmer Gudme, der ligesom de øvrige er medlemmer af Det Unge Akademi, som er et videnskabeligt forum under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab for unge, talentfulde forskere.