Søndermarken 26. — 27. maj 2018

Tankefrø: Græs

Hans Henrik Bruun,

Morten Chemnitz

& Susanne Renée Grunkin

26. maj, 13.00-14.00

Explore

Der er lysegrønt græs med myriader dyre- og plantearter alle vegne i Søndermarken om foråret. Græsplæner kan kultiveres, eller græsset kan gro frit. Så selvfølgelig er græsset blevet dyrket i poesien siden Walt Whitman. Glæd dig til 3 perspektiver om græssets velsignelser og begrænsninger.

 

Biolog Hans Henrik Bruun taler fra sit græsplænekritiske udgangspunkt.

 

Digter Morten Chemnitz går poetisk til de grønne strå.

 

Landskabsarkitekt Susanne Renée Grunkin taler om græs og kulturlandskabets historie.