Hvordan er det at være en flagermus? – Bloom – festival om natur & videnskab

Søndermarken 25. - 26. maj 2019

Symposium:

Hvordan er det at være en flagermus?

Lasse Jakobsen

& Oliver Kauffmann

25. maj, 19.00-19.30

Under the Oak

Kan mennesket forstå, hvordan et andet dyr lever i sin egen bevidsthed? Og hvordan er det egentlig at være en flagermus? En filosof og en biolog dissekerer vores forestillinger om krop, sind og bevidsthed og tager os så langt med ind i flagermusens indre liv, som det er menneskeligt muligt. Bevæbnet med blandt andet ekkolokalisering og Thomas Nagels berømte bevidsthedsfilosofiske essay ‘Hvordan er det at være en flagermus?’ vil symposiet åbne op for en både vidtløftig og konkret samtale om højfrekvente lydpulser, tilbagevendende ekkoer og epistemologi. Sammen vil de to forskere åbenbare, om vi på nogen måde kan sætte os ind i, hvad det vil sige at være en flagermus.   

 

Lasse Jakobsen er biolog, ph.d. og lektor ved Center for BioRobotics under Syddansk Universitet. Han forsker i samspillet mellem ekkolokalisering og flagermus’ flyveegenskaber.

Oplev Lasse Jakobsen i ‘Flagermus’.

 

Oliver Kauffmann er ph.d. i filosofi, lektor og afdelingsleder for Afdeling for pædagogisk filosofi og generel pædagogik ved Aarhus Universitet. Er i sin forskning især optaget af spørgsmål om bevidsthed og grænsen til det, vi kan sanse, gøre og lære uden bevidsthed. Aktuel med forord til Thomas Nagels ‘Hvordan er det at være en flagermus?’ på forlaget Mindspace.