Neutrinoer – mellem kunst og videnskab – Bloom – festival om natur & videnskab

Søndermarken 25. - 26. maj 2019

Neutrinoer – mellem kunst og videnskab

Morten Medici

& Lea Porsager

25. maj, -

En fysiker og en kunstner kolliderer i samtale om de spøgelsesagtige neutrinoer. Neutrinoen er en elementarpartikel, hvis eksistens blev foreslået teoretisk af fysikeren Wolfgang Pauli og påvist i 1956. Morten Medici fortæller neutrinoens omtumlede opdagelseshistorie på en fodrejse gennem Søndermarken. Medicis teoretiske ramme udfordres af Porsagers idiosynkratiske tilgang til disse partikler med værket ’HORNY VACUUM’ – skabt særligt til Bloom. Værket er inspireret af neutrinodetektorer, de såkaldte neutrinohorn, og neutrinoernes rejse igennem disse. Neutrinohornene bruges blandt andet på CERN, hvor Porsager modtog en Honorary Mention ved the Collide International Award 2018, Arts at CERN. Vi ender ved værket og oplever Horny Vacuum.

 

Morten Medici er ph.d. i eksperimentel subatomar fysik og post.doc. ved Niels Bohr Institutet. Han er involveret i IceCube Neutrino Observatory, der er verdens største og mest sensitive neutrino-teleskop, dybt nede i Antarktisis.

 

Lea Porsager er kunstner og er i gang med en praksis-baseret ph.d. ved Kunsthøjskolen i Malmø og Lunds Universitet vedrørende kvantemekanikkens effekt på spirituelle visioner.

 

Lea Porsagers værk er støttet af Ny Carlsbergfondet og præsenteres i samarbejde med Museet for Samtidskunst.