Økologisk økonomi – Bloom – festival om natur & videnskab

Søndermarken 16.—17. maj 2020

Greatest Theories Ever in

the History of The Universe:

Økologisk økonomi

Inge Røpke

16. maj, -

Under the Oak

Økologi er ikke kun en væsentlig teori i biologi og jordbrugsvidenskab, men gør sig også som en ny teoridannelse inden for økonomi. Hvis man spørger en økologisk økonom som Inge Røpke, skal klodens husholdning ikke opgøres i pris alene. Alle energiregnskaber og materialestrømme skal medtænkes. For naturgrundlaget sætter grænser for den økonomiske vækst.

 

Inge Røpke er Danmarks første professor i økologisk økonomi og introducerer en teoridannelse, der rækker ud over mainstream-økonomiens samfundsvidenskabelige regnemetoder og trækker på naturvidenskabelige idéer fra biofysikken. For at betragte økonomien økologisk må man se den som en organisme med sit eget stofskifte.

 

Inge Røpke er professor i økologisk økonomi ved Center for Design, Innovation og Bæredygtig Teknologi ved Aalborg Universitet.