Ti dages stilhed – Bloom – festival om natur & videnskab

Søndermarken 25. - 26. maj 2019

Live essay:

Ti dages stilhed

Niels Lyngsø &

Gitte Moos Knudsen

25. maj, 12.45-13.30

Spring

Jeg mediterer, altså er jeg. Forfatter Niels Lyngsøs ’Ti dages stilhed – et essay om bevidsthed og meditation’ om et meditationsophold, der landede med et tyst brag i det tidlige forår. På Bloom vil Lyngsø og neurobiologen Gitte Moos Knudsen bygge bro mellem meditationserfaringer og aktuel hjerneforskning for sammen at nærme sig en forståelse af menneskets vanskelige omgang med sin egen bevidsthed. For hvor stor er ligheden mellem neurobiologiens og buddhismens greb om hjerner og bevidsthed? Neurobuddhismen rykker til Danmark og ind under trækronerne på Bloom.

 

Niels Lyngsø er digter, forfatter og oversætter – og rystet i sin eksistentielle grundvold efter ti dages silent retreat.

 

Gitte Moos Knudsen er dr.med. og professor i neurobiologi og klinisk neurologi ved Rigshospitalet og Københavns Universitet. Modtager af Carlsbergfondets forskningspris 2014.