Viljens filosofi – Bloom – festival om natur & videnskab

Søndermarken 16.—17. maj 2020

Emeritus:

Viljens filosofi

Ole Thyssen

17. maj, -

Under the Oak

I en tid, hvor menneskets vilje sætter sine aftryk på hele vores blå planet, er det på sin plads at genbesøge, hvad viljen i grunden er. For hvad vil det sige at ville? Hvor sidder viljen? Og er den bundet eller fri? God eller ond? Er den grundlaget for det hele eller bare et skvulp i overfladen? På Bloom guider filosoffen Ole Thyssen dig kyndigt igennem viljens idéhistorie – fra antikken over romantikken – og udfolder det allestedsnærværende begrebs mange facetter.

 

Ole Thyssen er professor emeritus i filosofi ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS og forfatter til en række udgivelser om filosofi, æstetik og ledelse. Thyssen er modtager af Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.