What is life? – Bloom – festival om natur & videnskab

Søndermarken 25. - 26. maj 2019

Emeritus:

What is life?

Roberto Kolter

26. maj, 12.00-12.30

Under the Oak

Mikrober findes overalt i biosfæren. Skønt de næsten er usynlige, har mikrobiologen Roberto Kolter gennem en menneskealder undersøgt mikrober og bakteriers bemærkelsesværdige betydning for livet på Jorden. Som Blooms første udenlandske emeritus zoomer Kolter ind på de mikrobielle forbindelser mellem økosystemerne i og omkring os og får biosfærens mest umage ender til at mødes under Søndermarkens skønneste egetræ.

 

Roberto Kolter er professor emeritus i mikrobiologi ved Harvard Medical School, hvor han fra 1983 til 2018 kørte Kolter Lab. Talken foregår på engelsk.