Bloom School – Bloom – festival om natur & videnskab

Celebrating the nature of nature

Bloom School

Pga. den globale corona-pandemi bliver Bloom School rykket til august. Mere information følger.

Tag din klasse med til Bloom School og bliv klogere på universet, på verden og på jer selv.

Midt i det grønne Søndermarken på Frederiksberg, kan eleverne møde nogle af landets dygtigste forskere og formidlere, hvis passion og begejstring for deres felt er så glødende, at det smitter og får nye tanker til at spire.

Bloom School er målrettet elever i 7.-9. klasse, og det er gratis at deltage. Bloom School 2020 er allerede fuldt booket.

PROGRAM

 

Velkommen til

menneskets tidsalder

“Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det.” Sådan lyder et gammelt ordsprog. Det er ikke mange år siden, vi mennesker ikke kunne forestille os, at vi faktisk kan påvirke vejret. Men det kan vi.

Al forskning peger på, at vores forbrug og udledning af drivhusgasser er godt i gang med at ændre klimaet på Jorden. Faktisk sætter vi mennesker et så stort aftryk på planeten, at forskere mener, vi er ved at bevæge os ind i en ny geologisk tidsalder. Menneskets tidsalder. Her er de stærkeste naturkræfter ikke vulkaner, meteornedslag eller jordskæv. Det er os selv.

Du, jeg og milliarder af mennesker har sammen åbnet et nyt kapitel i planetens historie. Men hvad betyder det for os? Og for planeten og alle de arter, vi deler den med? På Bloom School stiller vi skarpt på klimaforandringer, biodiversitetskrise og rumforskning for at forstå, hvordan vi mennesker påvirker universet, naturen, klimaet og os selv.

Samtidig ser vi frem. For hvis vi selv er den stærkeste naturkraft på planeten, er det også vores handlinger, som kommer til at bestemme, hvordan fremtiden ser ud. Hvordan lever vi bedst op til den rolle og det ansvar, der følger med? Og hvordan skaber vi gode forhold for både os selv og andre arter.

TALKS

 

Menneskets

tidsalder

Selvom vi mennesker kun er en parentes i Jordens historie, har vi allerede sat dybe spor. Vi bygger byer, omdirigerer floder og ændrer på sammensætningen af stoffer i atmosfæren. Minik Rosing er geolog og en af de forskere, som mener, at vi mennesker har startet en ny tidsalder. På Bloom School vil han fortælle, hvordan han kan se spor af menneskets adfærd og forbrug i jorden under os, og hvad det betyder for fremtiden, at vi mennesker kan forandre planeten.

Minik Rosing er professor i geologi ved Københavns Universitet og verdenskendt for at opdage, at fotosyntesen fandt sted 300 millioner år tidligere, end man før havde troet.

Naturen i

pladsproblemer

Ikke siden dinosaurerne uddøde, har så mange dyrearter været alvorligt truet som i dag. Vi mennesker fylder simpelthen så meget, at naturen ikke længere har plads til at udfolde sig. Naia Morueta-Holme forsker i biodiversitet og vil fortælle om, hvordan vi mennesker har skabt en biodiversitetskrise, og hvad vi kan gøre, for at rette op på naturen igen.

Naia Morueta-Holme er biolog ved Københavns Universitet, hvor hun undersøger, hvordan mennesket påvirker biodiversiteten i både Sydamerikas bjerge og den flade danske natur.  

Findes

Planet B?

Findes der andre planeter i universet, hvor vi kan opbygge et nyt samfund, hvis Jorden en dag bliver ubeboelig? Hvad kræver det at bo på en planet, hvor tyndekraften, stråling og temperaturen er helt anderledes, end vi er vant til? Det er der mange forskere, som undersøger – en af dem er astrofysiker Christina Toldbo, som har arbejdet på en metode til at gro alger i rummet.

Christina Toldbo er astrofysiker og ph.d.-studerende ved DTU Space og har arbejdet for den den Europæiske Rumfartsorganisation ESA.

Da dinosaurerne

forsvandt

Jorden har været igennem mange kriser før menneskets tid. Den mest spektakulære fandt sted for 65 milloner år siden, da dinosaurerne uddøde. Konservator Abdi Hedayat har netop samlet det imponerende Tyrannosaurus Rex-skelet, som udstilles på Statens Naturhistoriske Museum. Han vil fortælle, hvordan fortidens kæmper kan være en vigtig brik til at forstå, hvad der sker, når Jordens økosystemer kommer ud af balance.

Abdi Hedayat er konservator ved Statens Naturhistoriske Museum, som er aktuel med udstilingen ‘Dinosaurernes konge’, der åbner d. 2. april.

Spor

i mennesket

Det er ikke kun verden omkring os, vi mennesker påvirker. De spor, vi sætter i naturen, sætter også spor i os selv. De atombomber, som blev sprængt under og efter 2. verdenskrig fordoblede mængden af de sjældne kulstof-14-atomer i atmosfæren. Bente Philippsen forsker i det, man kalder kulstof-14 analyse, og hun kan stadig se spor af radioaktivt kulstof i celler, knogler, hud og hår på mennesker, som levede, da atombomberne sprang.

Bente Philippsen er fysiker og feltarkæolog ved Aarhus Universitet og arbejder med kulstof-14-datering.

Vi er vejret

Isen smelter, vandstanden stiger, og vejret ændrer sig på grund af os. Vi er vejret, men det betyder også, at vi kan bremse den globale opvarmning, hvis vi vil. Men når forskerne i mange år har råbt højt om de katastrofale konsekvenser, hvorfor er det stadig svært for politikere, virksomheder og du og jeg at reducere vores CO2-udslip? Jens Friis Lund forsker i naturressourcer og vil afslutte Bloom School med at fortælle om, hvordan vi hver især skal være med til at stoppe klimaforandringer, og hvordan han som forsker bidrager til klimaaktivisme.

Jens Friis Lund er professor og forsker i, hvordan vi forvalter verdens naturressourcer, og har været med at arrangere Folkets Klimamarch i København for at sætte fokus på klimaforandringer.

EXPLORE

 

Birdsongs

I lydkunstværket ’Birdsongs’ undersøger lydkunstneren Niels Lyhne Løkkegard idéen om, hvad der er naturligt. I kan selv blive en del af den unikke koncert i Søndermarken, der skabes med parabolmikrofoner, som ornitologer bruger til at opfange fuglenes kald. Men i stedet for fuglefløjt skal I vende mikrofonerne indad, og skabe en symfoni af fortryllende, fuglelignende lyde. For er det muligt at observere noget uden at ændre på det?

Niels Lyhne Løkkegaard er lydkunstner og komponist. Han arbejder i krydsfeltet mellem eksperimentalmusik og lydkunst og underviser på Det Rytmiske Musikkonservatorium.

Rumskrotværksted

Det er ikke kun på Jorden, mennesker smider affald. Faktisk svæver over 500.000 raketstumper, gamle satellitter og andre små skrotdele rundt i kredsløb om Jorden. Derfor er forskere lige nu ved at finde ud af, hvordan man kan rydde op i rummet og blive bedre til at genbruge raketter. Sammen med Brorfelde Observatorium kan I slippe kreativiteten løs og omdanne gammelt rumskrot til nye opfindelser.

Brorfelde Observatorium var før i tiden arbejdsplads for astronomer og er i dag omdannet til et naturvidenskabeligt opdagelsescenter.

Mikroalger

som fremtidens fødevare

Vi bliver flere og flere mennesker, og forskere verden over arbejder på højtryk for at finde nye løsninger, som kan sikre mad til alle. En af fremtidens nye fødevarer kommer måske til at være mikroalger. De vokser lynhurtigt og indeholder bl.a. omega-3 fedtsyrer, vitaminer og proteiner. Er det lækkert? Smag selv hos Cirkus Naturligvis, som har lavet mad udelukkende på mikroalger.

Cirkus Naturligvis er en del af skoletjenesten på SCIENCE ved Københavns Universitet.

Verdens

truede dyr

Moskusokser på Grønland, tapirer i Malaysia og gyldne løveaber i den brasilianske kystregnskov. Besøg ZOO’s stand og hør om, hvordan forskerne i København ZOO arbejder med at redde truede dyr over hele verden, og hvordan viden om dyr går hånd i hånd med naturbevarelse og forskning.

København ZOO arbejder videnskabeligt med naturbevarelse, dyreadfærd og dyrs sundhed.

Livet på spil

Hver dag påvirker vi vores egne kroppe gennem den mad, vi spiser, og den måde, vi lever vores liv på. Både livsstilsvalg, sygdomme og tilfældigheder har stor indflydelse på, hvor gamle vi bliver. Men er det til at gennemskue? I spillet ‘Livet på spil’ kan I lege med aldringens mange elementer, og dyste om, hvem der lever længst.

Medicinsk Museion samler viden om sygdom og sundhed før og nu i udstillinger om medicinens kultur og historie.

WALKS

Bemærk, at vandringer på Bloom School skal reserveres på forhånd.

Lyden af

menneskets tid

Plastikaffald, osende kraftværker og flystriber på himlen er tydelige spor efter mennesker. Men ikke alle spor kan ses med det blotte øje. Det gælder menneskeskabte lyde som bilstøj, gadefester eller vindmøller. Derfor arbejder forskere lige nu på at kortlægge lyden af Danmark – både af naturens og menneskets lyde. Kom med på lydjagt i Søndermarken, og undersøg om det er fuglekvidr eller biltrafik, der fylder mest i lydbilledet.

Lyden af Danmark er et citizen science-projekt under Københavns Universitet, hvor forskere med hjælp fra almindelige danskere kortlægger natur- og menneskeskabte lyde i Danmark.

Bioblitz i

Søndermarkens vandhuller

Biodiversitet er blevet et vigtigt begreb, som bruges af både eksperter, politikere og på sociale medier, når der tales om naturens tilstand. På Bloom School skal I sammen med Naturvejlederne på Frederiksberg undersøge biodiversiteten i Søndermarkens vandhuller ved at finde og artsbestemme så mange arter som muligt.

Naturvejlederne på Frederiksberg er eksperter i naturoplevelser og i Søndermarkens mange dyr og planter.

Myresafari

Vend blikket nedad og tag med Julie Koch Sheard på myresafari i Søndermarken. Bliv klogere på livet i de store myretuer, som med landbrug, soldater og slaver har mange lighedspunkter med menneskets samfund. Undervejs vil Julie Koch Sheard fortælle om citizen science-projektet Myrejagten og om, hvordan mennesker og klima påvirker myrernes levevis.

Julie Koch Sheard er biolog og har stået bag citizen science-projektet Myrejagten, hvor danske skoleelever og naturinteresserede har indsendt over 17.000 myrer.

Hvad er

naturligt?

Hvis mennesket kan ændre på vejret, naturen og kloden, kan man så stadig sige, at noget er naturligt? For hvad vil det sige, at noget er naturligt? Og hvad er natur egentlig? Sammen med en filosof kan I sætte gang i de filosofiske tanker og tale jer frem til, om en appelsin, et papir eller en gren er mest naturlig.

Workshoppen er arrangeret af Filosofi i Skolen, som er et forskningsprojekt ved SDU. Underviser Emily Hartz er filosof.

Mad til

milliarder

I takt med at vi bliver flere mennesker, optager byerne mere og mere plads, mens landbrugsarealerne bliver mindre. Derfor står vi over for en stor udfordring, hvis vi i fremtiden skal brødføde den voksende befolkning på Jorden. Tag med LIFE på vandring i Søndermarken, hvor I sammen skal finde nye metoder til at producere fødevarer mere effektivt.

LIFE er et nyt læringsinitiativ, som tilbyder eksperimenterende, naturfaglige undervisningsforløb.

Undervisnings-

materiale

Vores samarbejdspartner Koncentrat har udviklet undervisningsmateriale, som gør det muligt at arbejde med årets tema, Menneskets tidsalder, inden Bloom School. Undervisningsmaterialet bliver tilgængeligt i midten af marts og kommer til at være en del af en større tværfaglig serie målrettet naturfagsundervisning i udskolingen, som kan tilgås gratis på Koncentrats hjemmeside.

Kontakt

Har du spørgsmål eller input til Bloom School er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Esther Elmholt på esther@bloom.ooo.

Tak til bidragsydere

Bloom School er udviklet med støtte fra Carlsbergfondet samt LEO Fondet, Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Fonden, hvilket gør det muligt at tilbyde Bloom School gratis til skoleklasser.